Bezkres błękitu

Bezkres błękitu to zilustrowane opowieści umiejscowione w otaczającej nas przestrzeni, gdzie sam błękit może przybierać różne oblicza. Relacja miasta z wodą w tym regionie jest bardzo silna. Rzeka i jej rozlewiska, jeziora oraz bliskość morza nadają miastu szczególny charakter. Charakterystyczny dla tej przestrzeni jest błękit - kolor symbolizujący spokój, kontemplację, nieskończoność, ale również oddający pustkę i samotność. Prace te to przede wszystkim wypowiedź artystów przedstawiająca związek człowieka z miastem i wodą, obrazująca zmagania z tym żywiołem oraz ukazujące absolutną ciszę zawartą w relacji nieba i wody.

Artyści zaroszeni do projektu: Ewelina Czeberkus-Poniewiera, Sylwia Godowska, Katarzyna Górewicz, Monika Jagielska, Krzysztof Krzywiński, Agnieszka Materne, Mikołaj Materne, Agata Pełechaty, Magdalena Tyczka.

O artystach:

EWELINA CZEBERKUS-PONIEWIERA

Urodzona 1 marca 1979 r. w Resku. Zamieszkała w Łobzie, woj. zachodniopomorskie.Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie (1999 r.), a następnie studia o specjalizacji projektowanie graficzne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004 r.), w obu przypadkach z wyróżnieniem. W toku swej dotychczasowej kariery zawodowej współpracowała m.in. z popularnym dziennikiem regionalnym (Głos Szczeciński), zajmując się ilustracją prasową oraz grafiką komputerową. W latach 2005-2006 pracowała w gimnazjum, ucząc plastyki. Obecnie pracuje jako grafik w agencji reklamowej. Jej główny przedmiot zainteresowania  to ilustracja książkowa.

SYLWIA GODOWSKA

Urodzona w Sławnie. Skończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku Wystawiennictwo. Studia w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom magisterski w Pracowni Ilustracji u prof. Grzegorza Marszałka w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie (2001). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, ilustracją malarską i plakatem. W 2006 stypendystka Urzędu Marszałkowskiego. Ważniejsze wystawy: Marianowska Droga Krzyżowa (Marianowo) 2009, XIII Muz (Szczecin) 2006, Galeria Zadra (Warszawa) 2009, Galeria Mała (Szczecin) 2011 Klub Delta (Szczecin) 2012.

KATARZYNA .gorewiczKa. GÓREWICZ

ur. w 1981w Kołobrzegu. Od zawsze miłośniczka sztuki, ze szczególnym wskazaniem na Starych Mistrzów. Pierwsze kreski stawiała w pracowni mistrza Dariusza Kalety. Po kilkuletniej przygodzie z filologią germańską wyjechała do Hamburga, aby rozpocząć studia na HAW-Hamburg, na wydziale ilustracji książek dla dzieci. W roku 2012 ukończyła studia z tytułem Diplom/Designer. Po 10 latach spędzonych na obczyźnie wróciła do Polski. Obecnie pracuje w Wydawnictwie Triglav i zgłębia rodzimą kulturę.

MONIKA JAGIELSKA
Szczecinianka, magister sztuki Wydziału Grafiki i Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej (2004). Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Szczecinie. Praca zawodowa: grafik w Głosie Szczecińskim, redaktor Wydawnictwa Naukowego Akademii Morskiej, grafik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Wykładowca na studiach podyplomowych Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie na kierunku Grafika komputerowa i komunikacja wizualna. Od 2014 roku członek zarządu i sekretarz Związku Polskich Artystów Plastyków, okręg szczeciński. Kurator, m.in. wystawy młodych „Produkt końcowy – produkt uboczny” skierowany przede wszystkim do młodych twórców. Uprawia malarstwo i grafikę użytkową. Zajmuje się również projektowaniem graficznym.

KRZYSZTOF  KRZYWIŃSKI

ur. w 1961 r. w Szczecinie. Studia w PWSSP ( obecnie UA ) w Poznaniu w latach 1984-1989. Dyplom w pracowni prof. Józefa Fliegera. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, autor wielu wystaw indywidualnych, uczestnik wielu wystaw zbiorowych m. in. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w latach 1990 – 2016. Jest pedagogiem w Liceum Plastycznym w Szczecinie oraz w Policealnej Szkole Artystycznej „Top-Art”.

AGNIESZKA  MATERNE

Doktor nauk społecznych, magister sztuki, członek Związku Artystów Plastyków w Szczecinie. Stypendystka Wyższej Szkoły Sztuk w Berlinie na kierunku komunikacji wizualnej. Wykładowca akademicki przedmiotów teoretycznych i plastycznych w Katedrze Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Uprawiane dziedziny artystyczne to fotografia, ilustracja, grafika projektowa. Zainteresowania badawcze – wychowanie przez i do sztuki, pedagogika miejsca w ujęciu estetycznym, alfabetyzm wizualny, manga i anime w procesach kształtowania tożsamości. Autorka publikacji naukowych z dziedziny teorii kultury i sztuki.

MIKOŁAJ MATERNE

Artysta plastyk, malarz, fotografik, członek Związku Artystów Plastyków w Szczecinie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego – wykładowca akademicki przedmiotów plastyczno-technicznych oraz kurator Galerii Szczecina Humanistycznego działającej przy Wydziale Humanistycznym. Zainteresowania pedagogiczne – metodyka zajęć plastycznych i technicznych. Uprawiane dziedziny sztuki to malarstwo, fotografia, plakat, grafika użytkowa. Wystawy zbiorowe i indywidualne w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji. Stypendysta Kunsthohschule Berlin Weissensee.

AGATA PEŁECHATY

Absolwentka Liceum Plastycznego oraz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej (dziś Akademia Sztuki) w Szczecinie. Obecnie pracuje jako asystent w pracowni Mutimedialnego Projektowania Graficznego u prof. Lexa Drewinskiego. Dyplom w pracowni Znaku i Form Identyfikacji Wizualnej u prof. Andrzeja Tomczaka, wyróżniony w 2001 nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina. Doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2001 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków/Okręg Szczecin. Na co dzień zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej (projektuje plakaty, foldery i katalogi), organizuje także warsztaty dla dzieci, w których stara się przekazać zdobytą wiedzę projektowo-typograficzną. W swoich pracach często posługuje się elementami typografii, tworząc graficzne zjawiska. Bazuje na wzajemnym oddziaływaniu różnego rodzaju liter, elementów typograficznych oraz ich relacjach kolorystycznych.

MAGDALENA TYCZKA
Absolwentka Instytutu Wzornictwa w Koszalinie, dyplom 2005 r. z Komunikacji Wizualnej u prof. Andrzeja Wielgosza. Przez 5 lat była kuratorem galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie filia Klub Delta. Prezentowała szczególnie artystów okręgu szczecińskiego i regionu pomorskiego. Zajmuje się projektowaniem graficznym, jest kuratorką wystaw i organizatorką wydarzeń artystycznych. W swojej twórczości nie przywiązuje się do jednego rodzaju sztuki, różnorodne materiały, a nawet przypadek stanowią początek inspiracji i kreacji. Analizując otoczenie i obserwując rzeczywistość poszukuje w zwykłych rzeczach znamion sztuki. To punkt odniesienia do kreowania i odnajdywania nowych sensów i nowych perspektyw postrzegania. Temu celowi służą różnorodne techniki jakie prezentuje w swoich wypowiedziach artystycznych. Ma na swoim koncie wystawy w kraju i zagranicą z zakresu instalacja, wideo, fotografia, malarstwo, grafika cyfrowa. Uczestniczka plenerów i konferencji poświęconych sztuce współczesnej. Organizatorka projektów społecznych i artystycznych integrujących różne pokolenia i różne obszary sztuki. We współpracy z partnerem niemieckim zrealizowała artystyczną wymianę nawiązującą do wspólnych symboli między Szczecinem i partnerskim miastem – Greifswald. Uczestniczka konferencji i inicjatywy społecznej związanej ze staraniami włączenia Szczecina do Koalicji Miast w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

 

 

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin