Historia FPMW

Rys historyczny Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego 1962-2006

Pomysłodawcą Festiwalu był znany szczeciński malarz Ziemowit Szuman. W pierwszej fazie
projektowania uczestniczyli inni szczecińscy malarze: Janina Kosińska, Jerzy Brzozowski,
Tadeusz Eysymont. Jerzy Chmielewski, Wieńczysław Mazuś. Powołano Komitet organizacyjny
któremu przewodniczył Jerzy Brzozowski - ówczesny prezes Zarządu Okręgu ZPAP w Szczecinie. 
                  
W I Festiwalu w 1962 r. uczestniczyło bardzo wielu artystów. Z 955 nadesłanych prac już po
eliminacjach okręgowych - jury zakwalifikowało do ekspozycji 469 ponad 300 autorów,   
Komisarzem wystawy był wtedy Ziemowit Szuman. Jury składało się z wybitnych artystów, takich
jak Alfred Lenica, Hanna Rudzka-Cybis, Konstanty Mackiewicz, Erna Rosenstein, Stefan
Gierowski, Juliusz Studnicki, Ziemowit Szuman.
W ostatnich dniach Festiwalu Komisja Wyróżnień pod przewodnictwem Jerzego Brzozowskiego
przyznała Grand Pnx I Festiwalu Alfredowi Lemcy oraz 9 medali honorowych następującym
artystom; Jerzemu Brzozowskiemu, Hannie Rudzkiej-Cybis, Eugeniuszowi Geppertowi, Józefowi
Kluzie, Tymonowi Niesiołowskiemu, Ziemowitowi Szumanowi, Eustachemu Wasilkowskiemu.
Przyznano również 11 wyróżnień WRN w Szczecinie.
W wystawie uczestniczyli m. in. Jan Berdyszak, St. Fijałkowski, Eugeniusz Geppert, Anna Gunter,
Vlastimil Hofman, Ildefons Houwalt, Tymon Niesiołowski. Teresa Pągowska Jerzy Rosołowicz.
Jacek Siennicki, Wacław Taranczewski. Byli to więc już uznani malarze lub też wkraczający
dopiero na ścieżkę sławy.
  Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego ogłoszony został w roku 1964 jako
impreza o uznanej randze.
Zarządy Okręgów ZPAP po wstępnych eliminacjach przysłały do
Szczecina około 1000 prac, z których jury pod przewodnictwem Stefana Gierowskiego
zakwalifikowało na wystawę 284.
Grand Pnx II Festiwalu otrzymał Eugeniusz Geppert. Przyznano również 12 nagród i wyróżnień
oraz 10 honorowych wyróżnień ZPAP. Nagrody otrzymali m. in. Jan Tarasin, Czesław Rzepiński,
Kiejstut Bereźnicki, Jerzy Brzozowski, Juliusz Jomak. Nagrodę publiczności przyznano Annie
Gunter. Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności - zwiedziło go ok. 65 tys.
osób w tym wielu turystów zagranicznych.


Nad zorganizowanym w roku 1966 III Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego obok
tradycyjnego patrona - Prezydium WRN w Szczecinie, protektorat objęło Ministerstwo Kultury i
Sztuki.
Spośród nadesłanych z Zarządów Okręgów 900 prac jury pod przewodnictwem Stefana
Gierowskiego dopuściło do ekspozycji 413. Grand Pnx przyznano Józefowi Hałasowi. Nagrody
zostały ufundowane nie tylko jak dotychczas przez instytucje i zakłady pracy Szczecina, ale także
przez Rady Narodowe innych miast. Wystawę obejrzało około 80 tys. osób.


IV FPMW - 1968 r. Dokonano  zmiany w regulaminie - zmniejszono z 3 do 2
ilość nadsyłanych prac. Jury pod przewodnictwem Czesława Rzepińskiego zakwalifikowało na
wystawę 300 prac.
Grand Prix Festiwalu przyznano Tadeuszowi Dominikowi. Nowością była nagroda specjalna
Ministra Kultury i Sztuki - przyznana Stanisławowi Fijałkowskiemu. Nagrody otrzymali także
Jerzy Brzozowski, Jerzy Lengiewicz, Janina Zemojtel, Zygmunt Lis, Józef Kiuza. Wystawę
obejrzało ok. 90 tys. osób.


V FPMW - 1970 r. Uczestniczyło 233 autorów. Festiwal na stałe wpisał się zarówno w pejzaż
kulturalny Szczecina jak i stał się największą prezentacją  malarstwa w Polsce Polsce. Laureatem Grand
Pnx został Kazimierz Ostrowski. Wśród uczestników należy wymienić Macieja Bieniasza, Eugienusza Gepperta, Jana Górę, Lecha Kunkę, Stanisława Rodzińskiego, Bogusława Szwacza, Adama
Hoffmana, Janusza Narzyńskiego. Wyraźnie zarysowały się  tendencje figuratywne w
malarstwie, jak też przybyło dużo młodych, aktywnych twórców. Wystawa cieszyła się wielkim
powodzeniem. Została przekroczona liczba 100.000 zwiedzających.


VI FPMW odbył się w 1972 r. Komisarzem był szczeciński malarz Jan Radkowski. W skład
komisji kwalifikacyjnej wchodzili Jerzy Beski, Przemysław Brykalski, Jerzy Brzozowski, Jerzy
Chmielewski, Wiesław Garboliński, Józef Kluza, Franciszek Kuduk, Jacek Sempoliński.
Laureatem Grand Prix Ministerstwa Kultury i Sztuki został Janusz Przybylski. Wśród
nagrodzonych znaleźli się ponadto: Wiesław Markowski, Tadeusz Eysymont, Jan Świtka,
Kazimierz Ostrowski, Brunon Nagrodzki, Krzysztof Bucki, Jerzy Wielicki, Eulalia Złotnicka,
Andrzej Gieraga, Walenty Gabrysiak, Jerzy Kołacz, Donat Król, Lech Kunka. Wystawa była bardzo licznie odwiedzana.

VII FPMW odbył się w 1974 r. Komisarzem Festiwalu był Eugeniusz Macijewicz. Na Festiwal
nadesłano 892 prace. Zakwalifikowano 176 autorów z 285 pracami.
Grand Pnx Ministra Kultury i Sztuki otrzymał Marian Bogusz. Nagrodzono również Krzysztofa
Kiwerskiego, Jana Górę, Juliusza Narzyńskiego, Olega Bałakirewa, Małgorzatę Konwerską,
Andrzeja Bieńkowskiego, Zbysława Marka Maciejewskiego, Ryszarda Gieryszewskiego, Janinę
Kosińską, Jerzego Kołacza, Henryka Wańka, Andrzeja Tryzno. Nagrodę Publicystów Kultury otrzymał -  Andrzej Gieraga a  Nagrodę Publiczności  szczeciński malarz Ryszard Kiełtyka.


VIII FPMW odbył się w 1976 r. Komisarzem Festiwalu był Tadeusz Eysymont. Grand Prix
MKiS otrzymała Izabela Gustowska. Nagrodzono: Bogusława Szwacza, Teresę Bujnowską,
Eugeniusza Markowsklego, Irenę Talagę, Jerzego Piotrowicza, Tadeusza Śliwińskiego, Mariana
Wołczuka, Bartłomieja Kurka, Stanisława Kuskowskiego, Tadeusza Wiktora, Macieja
Świeszewskiego, Jerzego Trutkowskiego. Przyznano 7 nagród honorowych. Uczestniczyło 166
malarzy prezentujących kilkaset prac. 

    
IX FPMW odbył się w 1978 r. Jury pod przewodnictwem Tadeusza Brzozowskiego zakwalifikowało 128
autorów ze 192 pracami. Laureatem Grand Prix MKiS został szczeciński malarz, Ryszard Kiełtyka.
Nagrodzono również Grzegorza Sztabińskiego, Jerzego Piotrowicza, Dobrochnę Jurczak-Świtkę,
Romę Hałat. Medale otrzymało 10 artystów, wśród nich Andrzej Pasłęcki, Kazimierz Drejas, Jan
Bujnowski, Andrzej Urbanski, Julian Raczko, Teresa Miszkin Jerzy Zabłocki, Stanisław
Kuskowski, Marian Kępiński, Teresa Bujnowska.

X FPMW odbył się w 1980 r. Komisarzem Festiwalu był Bohdan Walknowski. Komisji
Kwalifikacyjnej przewodniczył Jerzy Zabłocki, a Jury nagród Tadeusz Dominik. Grand Prix  
otrzymał Jerzy Zabłocki. Prawdopodobnie ze względu na jubileusz Festiwal miał bardzo dużą  
frekwencję. Komisja Kwalifkacyjna przyjęła 153 autorów ze 334 pracami. Pula nagród też była
olbrzymia. Nagrodzono 23 malarzy i przewidziano. Nagrodę publiczności. Wśród nagrodzonych
znaleźli się:  Jan Góra, Stanisław Kuskowski. Jacek Bigoszewski, Piotr   
Błazejewski,Bogdan Walknowski, Janina Kosińska, Krzysztof Cander, Kazimierz Drejas, Ryszard
Drzewiński, Aleksander Dymitrowicz, Antoni Fałat, Jacek Gulczyński, Zbysław Maciejewski, Andrzej Nowacki, Zbigniew Paluszak, Ewa Pełka, Jacek Rykała, Jolanta
Tacakiewicz, Elżbieta Terlikowska, Andrzej Tomaszewski, Jan Trojan, Marian Wołczuk.

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin