PROJEKT WANDALOVY

PROJEKT WANDALOVY, akcja społeczno- artystyczna o wandalizmie a rebeurs został powołany 11 października 2013 przez członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Szczecińskiego z inicjatywy Sabiny Wacławczyk, plastyczki i reżyserki teatralnej. Komitet założycielski utworzyli: Magdalena Seredyńska, Magdalena Tyczka, Krzysztof Hundert (spoza ZPAP) i Andrzej Maciejewski. Sekcji patronuje honorowo prezes ZO ZPAP Ryszard Kiełtyka. Artyści mają zamiar aktywnie piętnować dewastację przestrzeni publicznej Szczecina oraz wypracować i proponować strategie skutecznej dbałości o estetykę Miasta. Planują akcje artystyczne, projekty edukacyjne oraz współpracę z instytucjami Miasta i organizacjami społecznymi. Pierwsza akcja Projektu miała miejsce na Cmentarzu Centralnym w dniach 30.10- 03.11.2013. W około 20 miejscach szczecińskiej nekropolii na trasie Traktu Historycznego znalazły się plakietki z napisem „Dzieło wandala”. Zwróciły uwagę odwiedzających Cmentarz na powtarzające się, dokuczliwe i często kosztowne w naprawie akty wandalizmu nękające park umarłych ( dewastacje tablic informacyjnych i słupków sygnujących kwatery, wywracanie zabytkowych pomników nagrobnych w Lapidarium, okradanie nagrobków z cennych detali rzeźbiarskich i niszczenie chluby Cmentarza: unikatowej roślinności). Akcję udokumentowała grafik i fotograf Magdalena Seredyńska.

 Z dumą i radością informujemy, że Akcja na Cmentarzu zebrała podziękowania i gratulacje zarządcy nekropolii a Artyści zostali poproszeni o podjęcie następnej inicjatywy.

Sekcja Projektu Wandalovego zaprasza do współpracy wszystkich, dla których obecny i przyszły wizerunek Miasta oraz użyteczność jakiegokolwiek miejsca na jego terenie nie jest obojętna.

FOTO dokumentacja

w wandala NA OPAK

I co się uwziąłeś na tego biednego człowieka, który mury sprayem wysmarował? I co ci przeszkadza ten obywatel kopiący zabytkowy nagrobek? Zostaw, zostaw, takie czyny trzeba nagradzać, a nie człowieka od wandali wyzywać.

 

W taki właśnie, nieco na opak sposób, postanowili walczyć z wandalizmem twórcy projektu „Wandalovy”. Za projektem stoją artyści związani ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, czyli Magdalena Seredyńska, Magdalena Tyczka, Andrzej Maciejewski i Krzysztof Hundert, ale pomysłodawczynią akcji jest reżyserka teatralna i plastyczka Wanda Love, czyli Sabina Wacławczyk.

Idee Projektu wymyśliłam jeszcze podczas swoich studiów we Wrocławiu, szykując się do powrotu do mojego rodzinnego Szczecina. Po przyjeździe do grodu Gryfa pomysł na projekt, na styl a rebeurs, na zakres i metodę działań, przedstawiłam prezesowi Związku Polskich Artystów Plastyków, Ryszardowi Kiełtyce. - mówi Sabina Wacławczyk - wydało mi się oczywiste, że artyści plastycy, jako fachowcy od projektowania piękna, również tego w przestrzeni publicznej, powinni być zainteresowani podjęciem działań na rzecz dbałości o estetykę Miasta.

Projekt Wandalovy ma być odmiennym sposobem na walkę z wandalizmem, jeśli bowiem standardowe, utarte schematy zwalczania niepożądanych zachowań nie sprawdzają się, warto sięgnąć po coś niekonwencjonalnego.

Jestem zwolenniczką myślenia lateralnego, które zakłada, że jeśli dotychczasowe definiowanie jakiegoś zjawiska i dotychczasowe sposoby postępowania w danej sprawie zawodzą, należy problem zdefiniować od nowa, najlepiej w sposób nie oczywisty. Wprowadza to naszą aktywność na drogę w nieznane, ale być może na końcu drogi pojawi się upragniony cel.- tłumaczy pomysłodawczyni.

Według Sabiny Wacławczyk narzekanie na wandalizm nie ma nic wspólnego z aktywnością. A prowadzone w przestrzeni naszego miasta rozmowy w tonie frustracji, niezadowolenia i rozkładania rąk nie przynoszą żadnych rezultatów. Stąd pomysł ,by problem poruszyć na opak.

Postawiłam zatem na wrodzone ludziom poczucie humoru i zdolność do ironizowania. Ironia i żart, również sarkastyczny, często pozwalają naświetlić dane zjawisko w sposób nie tylko oryginalny, ale po przemyśleniu pomagający znaleźć niedostrzeganą dotąd przyczynę problemu lub pomysł na jego rozwiązanie. Wierzę, że piętnowanie wandali nazywając ich niedocenionymi artystami, a aktów dewastacji, bezmyślności i sobiepaństwa dziełami, może pomóc oswoić problem i odnowić wiarę, że wrażliwi estetycznie mieszkańcy Miasta nie są skazańcami, którzy muszą tolerować niszczenie i zaniedbywanie ich otoczenia. - tłumaczy artystka.

Ślady nietypowej akcji odnajdziecie na internetowej stronie www.wandalovy.atrestudio.plprofilu Facebooka. Ale projekt jak najbardziej ma wymiar realny.

Istnienie w przestrzeni wirtualnej traktujemy jako narzędzie, ważne i oczywiste w naszym życiu, ale siły skupimy przede wszystkim na realnych działaniach. Mamy odważne i ambitne zamiary przeprowadzać akcje artystyczne, dyskusje naukowe, programy edukacyjne itp. - wyjaśnia Wanda Love.

I już w listopadzie mogliśmy zaobserwować pierwsze owoce projektu. Artyści podczas tegorocznego Święta Zmarłych oznaczyli na Cmentarzu Centralnym „dzieła” wandali. Jakie były pierwsze reakcje? Podziękowania od zarządcy szczecińskiej nekropolii.

Działania przez ironię, dowcip – wszystko na opak, ale z poważnym celem. Jak tłumaczy Sabina Wacławczyk projekt ma być początkiem rozmowy o wspólnej przestrzeni, ma być pierwszym krokiem w stronę odpowiedzialności za tę przestrzeń. Projekt obejmuje cały Szczecin.

Estetyka i porządek należą się każdemu mieszkańcowi miasta, nieżalenie od dzielnicy i charakteru jej zabudowy, choć naturalnie priorytetowe jest Śródmieście, bo z niego korzystają wszyscy. Problem zabytkowych budynków, które niszczeją lub nie mogą doczekać renowacji jest naturalnie bardzo ważny, ale my widzimy więcej elementów składających się na estetyczną przestrzeń publiczną Miasta. - mówi pomysłodawczyni.

Elżbieta Sej

Oszpecanie Szczecina

Katalog nagannych praktyk oszpecania Szczecina skierowany do Architekta Miasta

Projekt Wandalovy w styczniu i lutym 2014 skupił uwagę na przestrzeni publicznej Starego Miasta i Śródmieścia oraz przyczyny, dla których Szczecin postrzegany jest jako brudne i zaniedbane miasto. Pozwoliło to stworzyć katalog i dokumentację fotograficzną nagannych praktyk oszpecających miasto, dotyczące zasłaniania i zalepiania części frontowych elewacji budynków, oszpecania małej architektury i wyposażenia miejskich ulic. W dniach 23 stycznia i 21 lutego 2014 zebrany materiał przekazaliśmy na ręce Architekta Miasta Jarosława Bondara. W obu pismach zwróciliśmy uwagę na:

  • niechlujne słupy ogłoszeniowe z nonszalancko eksponowanymi plakatami

  • wykorzystywanie, często zaniedbanych, skrzynek elektrycznych jako nośnika reklamy

  • elewacje budynków- również zabytkowych- zasłonięte banerami

  • parterowe fragmenty budynków i inne części wyposażenia ulicy pozaklejane plakatami

  • przystanki komunikacji miejskiej oraz słupy dewastowane chałupniczymi reklamami.

W skierowanych do Architekta Miasta pismach wyraziliśmy stanowisko, że zdiagnozowana przez nas sytuacja powinna ulec natychmiastowej zmianie i poprosiliśmy o rozpoczęcie przez Pion Architekta działań mających na celu likwidację i zapobieganie wymienionym przez nas praktykom.

 

FOTO oszpecanie Szczecina

NIE KONGRES

 Projekt Wandalovy na Nie- Kongresie Animatorów Kultury w Warszawie

Na zaproszenie organizatorów Nie Kongresu Animatorów Kultury przewodnicząca Projektu Wandalovego, Sabina Wacławczyk, wzięła udział w tym niezwykłym i ważnym na mapie polskiej kultury wydarzeniu. W ten sposób charakter i zakres działań Projektu Wandalovego został doceniony i uznany jako interesujący przykład animacji społecznej i kulturalnej.

NieKongres przygotowywany został przez Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbył się w dniach 2628 marca 2014 roku w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie. Ideą NieKongresu było poszukiwanie nowego stylu narracji o animacji kultury, wyjście poza ramy języka projektowego i grantowego, próba przemówienia przez animatorów własnym głosem. W ramach NieKongresu odbyły się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, moderowane przez opiekunów i autorytety merytoryczne, oraz praca w grupach roboczych. Celem tych działań było wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń, rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturowej.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.platformakultury.pl/kategorie/opis-niekongres.html

brawa dla wandala

 Akcja Brawa dla Wandala na Cmentarzu Centralnym.

14 i 15 marca street artowym sposobem umieszczania wlepek zaznaczyliśmy łącznie 45 miejsc, w których doszło do aktów wandalizmu na szczecińskiej nekropolii. Wlepki w większości o wielkości 5,5 cm na 17,5 cm przygotowaliśmy tak, aby wpisały się w układ formalny tablic Traktu Historycznego i swoim szarym tłem korespondowały z innymi elementami cmentarza. Montowaliśmy z szacunkiem dla spokoju odwiedzających nekropolię. Wbrew wprowadzającym w błąd niektórym medialnym informacjom, żadna z wlepek nie pojawiła się na nagrobkach lub nagrobnych rzeźbach.

Nie cechowała nas ani przez chwilę naiwność, że Akcją trafimy do ludzi pijanych alkoholem, agresją lub złodziei. Akcja nie miała być panaceum na dewastację i kradzieże- reakcja na te zachowania to obowiązki odpowiednich służb mundurowych. Zgadzamy się z opiniami, że skuteczność w ochronie i sprzątaniu Cmentarza jest niezadowalająca i odpowiednie służby mają jeszcze sporo "lekcji do odrobienia". Jako artyści dalismy w akcji wyraz, że stan Cmentarza godzi w naszą wrażliwość i poczucie estetyki. Chcieliśmy przede wszystkim uczulić na problemy Cmentarza zawiązane z wandalami mniejszego kalibru. To osoby, które z lenistwa lub bezmyślności przy oporządzaniu nagrobków oszpecają drzewa i krzewy starymi brudnymi szmatami, ohydnymi plastikowymi butelkami i reklamówkami, rękawicami, łopatami i innymi podręcznymi przedmiotami. Chcieliśmy dotrzeć do ludzi wyrzucających śmieci pod drzewami zamiast do śmietników, czyszczących metalowe narzędzia o słupki informacyjne, (słupki są w ten sposób uszkadzane), oraz do osób, które umieszczają stare brudne sztuczne kwiaty w pniach drzew, w krzewach i na trawnikach.

Wierzymy, że z brudem i nieporządkiem należy walczyć nie tylko za pomocą apelowania do ekip sprzątających, ale również za pomocą informowania ludzi, że pewne ich działania są negatywne, niepotrzebne, że należy je skorygować. Część nagrodzonych "Brawami" wandali zareagowała właściwie- demontując wlepki zauważyliśmy, że część brudnych szmat, śmieci i starych kwiatów znikła. Oznacza to, że nasza wiara w możliwość wychowanie społeczności do wspólnej dbałości o estetykę czystość nie jest bez postawna!

Zainteresowanie medialne , ilość gratulacji i dobrych słów na temat naszej akcji przeszła nasze oczekiwania. Dziękujemy. Ogromnie cieszy nas również, że akcja rozpoczęła kolejną dyskusję o niezadowalających efektach działań służb mundurowych i miejskich, przez wielu miłośników Cmentarza od dawna oczekiwaną.

Tak jak obiecaliśmy, wlepki zdemontowaliśmy po 10 dniach.

 

FOTO brawa dla wandala

Instalacja

 Instalacja "Wybryki" na szczecińskim Pozdzamczu

 W ramach Europejskiej Nocy Muzeów 17 maja 2014 roku na szczecińskim Podzamczu, dzięki współpracy organizacyjnej z grupą Pozdamcze.org, powstała instalacja złożona z parunastu stanowisk. W każdym z nich, za pomocą drobnych ingerencji w przestrzeń, poruszany był jeden z problemów, z jakimi boryka się ta przestrzeń publiczna Szczecina. "Wybryki" zwracały uwagę  na udręki wskazywane przez osoby pracujące  w rejonie Podzamcza, jak na przykład zaśmiecony, niesprzątany bruk czy notoryczną dewastację zielonego skweru przed ratuszem staromiejskim. Instalacja mówiła o brakach w infrastrukturze tego miejsca (brak parkingu dla autobusów turystycznych), zaniedbaniu urbanistycznym ( pozostałości po wykopaliskach archeologicznych są obecnie królestwem chwastów i zarośli), niedostatkach wydarzeń kulturalnych ( rzadkie koncertowanie, brak widocznej działalności artystów plastyków w tym rejonie). W oznaczonych miejscach każdy odwiedzający "Wybryki" mógł zostawić informację o tym, jaki brak w przestrzeni Podzamcza doskwiera jemu.

 

FOTO instalacja podzamcze

Miasto- reklama

 Miasto- reklama, czy reklama w mieście?- spotkanie inaugurujące

 30 maja w siedzibie szczecińskiego Stowarzyszenia Architektów RP odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Miasto- reklama, czy reklama w mieście?". Współorganizatorami spotkania był Projekt Wandalovy oraz Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina SENS. Zaprezentowaliśmy skalę i różnorodność problemów związanych z nachalną lub nielegalną informacją wizualną w Szczecinie i rozpoczęliśmy dyskusję o przyczynach obecnego niezadowalającego stanu. Spotkanie zgromadziło parędziesiąt osób żywo zainteresowanych poprawą wizerunku miasta w obszarze informacji reklamowej. Specjalnymi gośćmi spotkania, którzy wnieśli do spotkania wiele merytorycznych uwag, i spotrzeżeń byli: Architekt Miasta Szczecina, Miejska Konserwator Zabytków, Wiceprezydent Szczecina oraz przedstawiciele operatorów reklam systemowych AMS i Stroer.

Kolejne spotkanie w sprawie zapanowania nad chaosem reklamowym planowane jest na lipiec 2014.

 Link do prezentacji Projektu Wandalovego podczas Spotkania :

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.298628016970868.1073741834.190344777799193&type=1

 

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin