PAINTING > INSTALLATIONS OBJECTS

PAINTING > INSTALLATIONS OBJECTS

Suzan Schutan , Dennis Beach -USA /  Terri Brooks, Arjen Geurts -Holandia / Deb Covell -Wielka Brytania /  Robert Dunne- Irlandia /  Chris Packer, Sarah Keighery, Billy Grunner -Australia /   Marzena Paczkowska, Oliwia Hildebrandt, Urszula Ślusarczyk -Polska / Sylvia Kovjenic, Ljubomir Vucinic -Serbia /Fasang Nava-aran-Thailandia / Steffen Schiemann - Niemcy /

 

This group shares a common interest in contemporary art, non-objective and the needs associated with creating space using color in the form of painting objects and installations. The group brings together creative personalities, whose interests include the following phenomena in art: Minimalism, Shaped Paintings, Arte Povera, Environment, Site Specific Ephemeral and Interactive Art. The exhibition will introduce the part of artistic activity selected from the group Painting Arrangement Space / P.A.S./, which was established in the year 2010. The artists to express their needs use different materials, often harsh or any mundane: wood, metal, paper, cardboard, cloth, plastic and textiles. Additionally some artists deploy techniques associated with deformation and deconstruction of the image. These treatments are a kind of retreat from traditional “ high art “. At the same time in this way, they emphasize the role of the creative thought process. You can even venture to say that this is some kind of recycling, which in its consequences can serve sparing the environment. The various techniques of painting are: oil, acrylic, alkyd, lacquers, enamels, graphic and mixed. Some of the presented artists deliberately refer to the nature theme: form, material, color. The artists, despite their similar artistic needs and exploration, speak separately because of color and material choices, different methods of production and personal influences. Artists who are united in their approach to the new concept of the picture is the main premise behind this exhibition. The purpose of the presentation is to show the way in which contemporary art is shaped by the creation of installations and objects in the world, and whose roots are derived from painting. The exhibition draws attention to materials and techniques that artists use to express their color needs and the way in which the artwork is presented - its arrangement in space. The whole presentation may be a seen as a kind of provocation to reflect on the need for aesthetics in art.
Marzena Paczkowska - curator

 

MALARSTWO > INSTALACJE OBIEKTY
Aranżacja przestrzeni

Prezentowaną grupę artystyczną łączy wspólne zainteresowanie sztuką współczesną , non – objective oraz potrzeby związane z kreowaniem przestrzeni za pomocą koloru w postaci malarskich obiektów i instalacji. Artyści zostali wyłonieni z grupy Painting Arrangement Space / P.A. S./ , która zawiązała się w roku 2010. Grupa skupia twórcze osobowości, których zainteresowania uwzględniają następujące zjawiska w sztuce: Minimalizm , Arte Povera , Shaped Paintings , Site Specific , Environment , Sztuka Efemeryczna i Interaktywna. Prezentowani artyści wyrażnie akcentują kreacyjną rolę procesu myślowego. Dla wyrażenia swoich potrzeb posługują się różnymi materiałami, często surowymi, bądż pospolitymi: papier , tektura , drewno i materiały drewnopochodne, gips, plastik oraz inne tworzywa sztuczne.Niekiedy stosują deformację lub dekonstrukcję obrazu dążąc w ten sposób do pozbawienia dzieła wartości komercyjnych. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to pewnego rodzaju recykling , który w swoich konsekwencjach może służyć oszczędzeniu środowiska naturalnego. Zabiegi te są pewnego rodzaju odwrotem od tzw.” hight art „ . Niektórzy z prezentowanych artystów świadomie odwołują się do tematu natury : formą , kolorem , materiałem. Różne są również techniki malarskie , którymi posługują się artyści : olejna , akrylowa , alkidowa , lakiery, emalie , oraz techniki graficzne i mieszane. Jednak o każdym z prezentowanych artystów, mimo ich zbliżonych artystycznych potrzeb można mówić oddzielnie, gdyż prezentują różne materiały i różne do nich podejście, odmienną kolorystykę oraz mają różne inspiracje . Zadaniem prezentacji jest przedstawienie artystów , których jednoczy nowa koncepcja obrazu. Założeniem prezentacji jest pokazanie jakimi drogami, we współczesnej sztuce, kształtuje się kreacja instalacji i obiektów na świecie, a których korzenie wywodzą się z malarstwa. Wystawa ma zwrócić uwagę na materiały i techniki jakimi współcześnie posługują się artyści dla wyrażenie swoich potrzeb związanych z kolorem oraz sposób prezentacji dzieła sztuki - jego aranżację w przestrzeni. Całość prezentacji stanowić może pewnego rodzaju prowokację do zastanowienia się nad potrzebą estetyki w sztuce.

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH KIELCE

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW, GALERIA "KIERAT I"  SZCZECIN

PAINTING > INSTALLATIONS OBJECTS

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin