Jacek Kucaba - KOŚCI MIASTA

Jacek Kucaba

Artysta rzeźbiarz, doktor habilitowany, prof. ASP i PWSZ. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1984-90,dyplom w pracowni prof.Stefana Borzęckiego. W 2004 roku obronił pracę doktorską pt.” FILTR. Rzeźba w przestrzeni społecznej” na ASP w Krakowie. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscypinie  artystycznej sztuki piekne, prezentując dzieło habilitacyjne pt: “Krzyknia. Emocja, która opisuje przestrzeń”

 Prowadzi obecnie Pracownię Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Edukacji Artystycznej  na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Pracownię Rzeźby dla Wzornictwa i Grafiki projektowej w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie.  W latach 2012-  2015 dyrektor Instytutu Sztuki w Tarnowie.

 W latach 2010-2014 Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków.

Twórca wielu monumentalnych realizacji w Polsce /m.in.w Warszawie, Bydgoszczy, Zabawie, Tarnowie, Dębicy, Sopocie/. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą /m.in.Gdańsk,Warszawa,Kraków,Poznań Łódź,Tarnów,Opole,Bruksela, Strasburg./ Wielokrotnie nagradzany za wybitną działalność artystyczną i pedagogiczną, m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gloria Artis”oraz prezydentów miast Bydgoszczy i Tarnowa za dorobek twórczy i wkład w kulturę narodową RP.
Pomysłodawca i kurator wystaw w Polsce i UE/w Warszawie,Krakowie,Łodzi,Tarnowie,Strasburgu i Brukseli/. Twórca sympozjów z cyklu "Puszka Pandory" ,"Emalia Eksperymentalna", "Morfologia sztuki" oraz współtwórca i członek Rady Programowej ogólnopolskiego kwartalnika "Arttak. Sztuki Piękne". Założyciel i prezes Fundacji „Ambasada Sztuki”.

O wystawie : 

„KOŚCI MIASTA”   20cmx20cmx180cm (10 sztuk), drut stalowy

Próba opowiedzenia o "Kościach miasta" wikła się w wiele trudności, skądinąd typowych dla sztuki. Bo istotą każdego dzieła jest przecież relacja pomiędzy tym co widzimy a tym, co nam umyka i czego opisać nie możemy. Moje operowanie formą polega tu na nieustannej grze. Patrząc na cienie,szkielety, konstrukcje, badamy zmienność punktów widzenia, reprezentacji, dotykamy rzeczywistości wyimaginowanej, zbudowanej ze światła i relacji przestrzennych bardziej niźli samej materii.

W kompozycji nie odnoszę się do żadnej konkretnej przestrzeni, raczej niczym Calvino w „Niewidzialnych miastach” zapraszam do pracy wyobraźni, wszak są to kości , miasta -znaku, miasta- pamięci, miasta- pragnienia. I można by je opisywać wyrywkowo cytatami z prozy włoskiego mistrza słowa jak choćby: „Miasto Zemruda bierze swój kształt od nastroju tego, kto je ogląda”

W mieście jako zjawisku fascynujące jest napięcie pomiędzy geometrią, architektonicznym sposobem myślenia a żywiołem i gmatwaniną ludzkich istnień. Konstrukcję „Kości miasta” stanowi 10 wertykalnych modułów. Ich proporcje mogą przywoływać skojarzenie wysokich biurowców, ale tworzą też rodzaje kolumn, które niczego nie podtrzymują. Są wykonane ze stali, lecz jednocześnie są bardzo delikatne, nawet niestabilne. Tworzą filigranowy rysunek w przestrzeni i dopowiadają swoje potencjalne istnienie w cieniach, które kontynuują się na ścianach. Możemy napawać się ich złożonością, matematycznym kształtem lub surrealistycznym bezkształtem.

Kości tego miasta nie są stałą, nierozerwalną konstrukcją, a wręcz chwilową konstelacją otwartą na horyzont nieokreślonej liczby widoków.

 

 

 

 

Jacek Kucaba - KOŚCI MIASTA

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin