Beata Cedrzyńska OSOBNOŚĆ malarstwo

Beata Cedrzyńska OSOBNOŚĆ malarstwo

Wystawa prezentuje obrazy i rysunki powstałe w ostatnim okresie działalności artystycznej (2015 – 2017), ukazujące człowieka w charakterystyczny autorki metaforyczny sposób malarskiego ujęcia. Stanowią próbę ustosunkowania się do metafizycznych dylematów jednostki.

Prace będące efektem poszukiwań artystycznych, które przechodząc od obrazowania wynikającego z obserwacji natury do przekazywania stanów wewnętrznych bohatera, zmierzają w kierunku wypowiedzi o wartościach ogólnych.

Wartościach zawsze skupionych na człowieku, w ujęciu jednostkowym. Pokazującym go wyizolowanego niczym autsajdera zawieszonego w nieokreślonym i zastygłym czasie, pokazanego bez znamion odnoszących się do współczesności, wyobrażonego w otoczeniu na wpół logicznym, a na wpół symbolicznym, które wchodzi z nim w różne relacje. Wyobcowanego, osadzonego pomiędzy światem realnym i nierealnym, pozostającego zawsze sam ze sobą w nieznanej i nierzeczywistej przestrzeni, w której nie obowiązuje prawo ciążenia i które wymyka się logice fizycznej. Zatrzymanego w jakimś zastygłym geście, ruchu zmierzającym w nieokreślonym kierunku, w poczuciu odosobnienia, zagubienia oraz dręczących go dylematów. Za pomocą wielokrotnie przetworzonego i zmodyfikowanego portretu - bohater obrazów ukazany jest w sposób emocjonalny, w którym autorka poszukuje wewnętrznego obrazu człowieka.Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami wręcz fotograficzny wizerunek z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujęciem motywu.

Beata Cedrzyńska jest laureatką XXV Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, w 2016 r.- HONOROWEGO WYRÓZNIENIA JURY,

BEATA CEDRZYŃSKIA zyciorys

 Dyplom uzyskała na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 roku (promotor prof. Teresa Miszkin). Pracowała na ASP w Gdańsku w latach 2002-2012. Obecnie zatrudniona w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzącego pracownię Rysunku i Malarstwa pełniącego równocześnie funkcję prodziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku.

W 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, autorka i uczestniczka około stu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

nagrody i wyróżnienia:

 

- Laureatka GRAND PRIX 10. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych “PROMOCJE 99“, Galeria Sztuki, Legnica.

- Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Nagrody kwartalnika artystycznego FORMAT

- Nagrody publiczności -Nagrody Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska S . A.

- Laureatka I Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych “Zdarzenia - Europa 2000”, Tczew.

- Wyróżnienia honorowego w dziedzinie malarstwa

- Nagrody magazynu “Joung“.

- Laureatka wyróżnienia w dziedzinie malarstwa I Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Trójmiasto 2001, Gdańsk

- Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni GRAND PRIX VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej „Barwy i Faktury” Gdynia 2011 w dziedzinie malarstwo, za pracę „Wejrzenie”

- Laureatka wyróżnienia honorowego IV edycji Międzynarodowego Biennale Obrazu “Quadro - Art” Łódź 2014 organizowanego przez Związek Polskich Artystów Plastyków za pracę “Rozbicie”

- Stypendium Kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska - 2014

- Laureatka wyróżnienia honorowego Jury 25 Festiwalu Malarstwa Współczesnego - Szczecin 2016

 

 

wystawa OSOBNOŚĆ fotorelacja

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin