Zarząd ZPAP O/Szczecin

Prezes - ROMAN CIEPLIŃSKI

Wiceprezes - RYSZARD KIEŁTYKA

Sekretarz - MONIKA JAGIELSKA

Skarbnik - KRZYSZTOF KRZYWIŃSKI

Członek - BOŻENA MOZELEWSKA

Członek - MAGDALENA SEREDYŃSKA

Członek - MAGDALENA TYCZKA

 

Komisja Rewizyjna ZPAP O/Szczecin

Przewodniczący - ANDRZEJ BŁAŻEJCZYK

Sekretarz - Agata MAZUŚ

Członek - ALINA POLAK-KALWARYJSKA

Sąd Koleżeński - ZPAP O/Szczecin

Przewodniczący - GRAŻYNA GAWĘDA

Sekretarz  - KAROLINA GŁADKIEWICZ

Członek - TOMASZ POKOJSKI

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin