Zarząd ZPAP O/Szczecin

Prezes - RYSZARD KIEŁTYKA

Wiceprezes - BOHDAN RONIN WALKNOWSKI

Sekretarz - MONIKA JAGIELSKA

Skarbnik - KRZYSZTOF KRZYWIŃSKI

Członek - MAGDALENA SEREDYŃSKA

Komisja Rewizyjna ZPAP O/Szczecin

Przewodniczący - STEFAN GARGAŁA

Sekretarz - MACIEJ WIERZBICKI

Członek - ANDRZEJ BŁAŻEJCZYK

Sąd Koleżeński - ZPAP O/Szczecin

Przewodniczący - GRAŻYNA GAWĘDA

Sekretarz  - TOMASZ POKOJSKI

Członek - GRZEGORZ JANOWICZ

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin