Zarząd ZPAP O/Szczecin

Prezes - ROMAN CIEPLIŃSKI

Wiceprezes - RYSZARD KIEŁTYKA

Sekretarz - KRZYSZTOF kRZYWIŃSKI

Skarbnik - BOŻENA GALANT

Członek - MONIKA JAGIELSKA

Członek - MAGDALENA SEREDYŃSKA

Członek - MAGDALENA TYCZKA

 

Komisja Rewizyjna ZPAP O/Szczecin

Przewodniczący - STEFAN GARGAŁA

Sekretarz - MACIEJ WIERZBICKI

Członek - ANDRZEJ BŁAŻEJCZYK

Sąd Koleżeński - ZPAP O/Szczecin

Przewodniczący - GRAŻYNA GAWĘDA

Sekretarz  - TOMASZ POKOJSKI

Członek - GRZEGORZ JANOWICZ

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin