Kontakt

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński
ul. Koński Kierat 14     71-563 Szczecin
tel / fax 91 488 05 14 , kom. 500 66 81 71
biuro@zpap.szczecin.pl

Konto ZPAP:   Bank PKO SA O/SZCZECIN 12 1240 3826 1111 0010 2988 2383

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin