XVI Festiwal Polskiego Malrstwa Wspólczesnego

XVI FPMW odbył się po 6-letniej przerwie w 1996. Trudności finansowe i organizacyjne spowodowały, iż mało brakowało aby reaktywowanie Festiwalu zakończyło się fiaskiem. Tylko dzięki postawie komisarzy Festiwalu - Barbarze Warzeńskiej, Janowi Szewczykowi oraz Ryszardowi Kiełtyce - viceprezesowi Okręgu ZPAP w Szczecinie - Festiwal doszedł do skutku i przerósł oczekiwania uczestników, organizatorów oraz władz. Ze względów organizacyjnych Jury dokonało klasyfikacji na podstawie zdjęć i przeźroczy obrazów.
Przejrzano 2400 przeźroczy i zdjęć 507 autorów. Do udziału w Festiwalu zakwalifikowano 214 prac 100 artystów. Organizatorzy zaprosili do udziału poza konkursem 21 artystów, którzy prezentowali 52 prace.

W I etapie Jury wystąpiło w składzie:

Monika Małkowska,
Kiejstut Bereźnicki,
Maciej Gutowski,
Józef Hałas,
Zbysław Maciejewski, 
Janusz Przybylski, 
Stanisław Sobczyk.

II etap obrad Jury odbył się po przygotowaniu ekspozycji w składzie:

Monika Małkowska,
Kiejstut Bereźnicki, 
Maciej Gutowski, 
Ryszard Kiełtyka, 
Zbysław Maciejewski, 
Piotr Bogusławski.

Grand Prix prźyznano Ewie Pełce.

Pozostali laureaci:

Jacek Wojciechowski, 
Sławomir Kuszczak,
Krzysztof Gliszczyński, 
Kazimierz Cieślik,
Waldemar Duda.

Ogromne zainteresowanie Festiwalem zarówno artystów jak i odbiorców potwierdziło założenia
organizatorów o wielkiej potrzebie istnienia dużych otwartych konkursów malarskich.
Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego jest jednym z ostatnich otwartych konkursów w
Polsce. Daje szansę wszystkim młodym i dojrzałym artystom.

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin