XV Festwial Polskiego Malarstwa Współczesnego

XV FPMW - 1990 r. Był to Festiwal jubileuszowy o znacznie zmienionej formule. Po raz pierwszy dopuszczono do ekspozycji prace wykraczające poza ramy typowego obrazu. Pojawiły się instalacje jak również obrazy malowane przez 4 malarzy na jednym płótnie. Również typowanie
nagrodzonych prac odbyło się w zmienionej formie. Ponadto zaprezentowano salon odrzuconych.
Komisarzem Festiwalu był Ryszard Tokarczyk. Jury przyznawało indywidualnie nagrody
wybranym przez siebie artystom.

W skład Jury weszli:

Eugeniusz Markowski,
Izabela Gustowska,
Lech Karwowski,
Andrzej Lachowicz, 
Janusz Przybylski.

Nagrody przyznano:

Izabela Gustowska - Tomaszowi Sikorskiemu                                            
Lech Karwowski - Tomaszowi Tatarczykowi                                           
Andrzej Lachowicz- Waldemarowi Wojciechowskiemu                            
Eugeniusz Markowski - Pawłowi Rogozińskiemu /za instalacje/                     
Janusz Przybylski - Franciszkowi Starowieyskiemu, Jerzemu Gumieli, Zdzisławowi
Nitce, Krzysztofowi Skarbkowi - autorom jednego płótna.

Pozostali laureaci to:

Jarosław Górski, 
Romuald Kott,
Natalia LL

Ogółem wzięło udział w Festiwalu 173 autorów.

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin