XIX Festwial Polskiego Malarstwa Współczesnego

XIX FPMW - 2002 R. - "OBRAZOWANIE"

Jury dokonało przeglądu 265 prac artystów. Do udziału w wystawie  XIX FPMW - "OBRAZOWANIE"
zakwalifikowało 54 artystów.

Skład Jury:

Grzegorz Dziamski - krytyk sztuki  /przewodniczący /
Łukasz Gorczyca - krytyk sztuki
Lech Karwowski - krytyk sztuki
Andrzej Saj - krytyk sztuki
Jacek Rykała -  artysta malarz
Bogdan Wojtasiak - artysta malarz

NAGRODY XIX FPMW

I NAGRODA - ŁUKASZ HUCULAK / Wrocław /
NAGRODA ZPAP - KATARZYNA SKROBISZEWSKA  / Kraków /
NAGRODA PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA - LECH TWARDOWSKI / Wrocław /
NAGRODA KRYTYKÓW SZTUKI - MONIKA KRYGIER / Łódź /
WYRÓŻNIENIE - ANNA WOJSZNIS / Szczecin /

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin