I Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego

W I Festiwalu w 1962 r. uczestniczyło bardzo wielu artystów. Z 955 nadesłanych prac już po
eliminacjach okręgowych - jury zakwalifikowało do ekspozycji 469 ponad 300 autorów,   
Komisarzem wystawy był wtedy Ziemowit Szuman. Jury składało się z wybitnych artystów, takich
jak Alfred Lenica, Hanna Rudzka-Cybis, Konstanty Mackiewicz, Ema Rosenstein, Stefan
Gierowski, Juliusz Studnicki, Ziemowit Szuman.
W ostatnich dniach Festiwalu Komisja Wyróżnień pod przewodnictwem Jerzego Brzozowskiego
przyznała Grand Pnx I Festiwalu Alfredowi Lemcy oraz 9 medali honorowych następującym
artystom; Jerzemu Brzozowskiemu, Hannie Rudzkiej-Cybis, Eugeniuszowi Geppertowi, Józefowi
Kluzie, Tymonowi Niesiołowskiemu, Ziemowitowi Szumanowi, Eustachemu Wasilkowskiemu.
Przyznano również 11 wyróżnień WRN w Szczecinie.
W wystawie uczestniczyli m. in. Jan Berdyszak, St. Fijałkowski, Eugeniusz Geppert, Anna Glinter,
Vlastimił Hofman, Ildefons Houwalt, Tymon Niesiołowski. Teresa Pągowska Jerzy Rosołowicz.
Jacek Siennicki, Wacław Taranczewski. Byli to więc już uznani malarze lub też wkraczający
dopiero na ścieżkę sławy.

II Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego

II Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego ogłoszony został w roku 1964 już jako
impreza o uznanej randze. Zarządy Okręgów ZPAP po wstęnych eliminacjach przysłały do
Szczecina około 1000 prac, z których jury pod przewodnictwem Stefana Gierowskiego
zakwalifikowało na wystawę 284.
Grand Pnx II Festiwalu otrzymał Eugeniusz Geppert. Przyznano również 12 nagród i wyróżnień
oraz 10 honorowych wyróżnień ZPAP. Nagrody otrzymali m. in. Jan Tarasin, Czesław Rzepiński,
Kiejstut Bereźnicki, Jerzy Brzozowski, Juliusz Jomak. Nagrodę publiczności przyznano Annie
Gunter. Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności - zwiedziło go ok. 65 tyś.
osób w tym wielu turystów zagranicznych.

III Festwial Polskiego Malarstwa Współczesnego

Nad zorganizowanym w roku 1966 III Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego obok
tradycyjnego patrona - Prezydium WRN w Szczecinie, protektorat objęło Ministerstwo Kultury i
Sztuki. Spośród nadesłanych z Zarządów Okręgów 900 prac jury pod przewodnictwem Stefana
Gierowskiego dopuściło do ekspozycji 413. Grand Pnx przyznano Józefowi Hałasowi. Nagrody
zostały ufundowane nie tylko jak dotychczas przez instytucje i zakłady pracy Szczecina, ale także
przez Rady Narodowe innych miast. Wystawę obejrzało około 80 tyś. osób.

IV Festwial Polskiego Malarstwa Współczesnego

IV FPMW zorganizowano w 1968 r. Dokonano, zmiany w regulaminie - zmniejszono z 3 do 2
ilość nadsyłanych prac. Jury pod przewodnictwem .Czesława Rzepińskiego zakwalifikowało na
wystawę 300 prac.
Grand Prix Festiwalu przyznano Tadeuszowi Dominikowi. Nowością była nagroda specjalna
Ministra Kultury i Sztuki - przyznana Stanisławowi Fijałkowskiemu. Nagrody otrzymali także
Jerzy Brzozowski, Jerzy Lengiewicz, Janina Zemojtel, Zygmunt Lis, Józef Kiuza. Wystawę
obejrzało ok. 90 tyś. osób.

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin