fotorelacja 25.FPMW 2016 - GRAND PRIX - NAGRODY - LAUREACI

NAGRODY- 25.Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego -NAGRODY

 

L     A     U     R     E     A      C     I

 

 G R A N D  P R I X
MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
NATALIA RYBKA 

 

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNOPOMORSKIEGO
TOMASZ RYNDAK

 

 NAGRODA PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA
MONIKA CZARSKA

 

NAGRODA GALERII KAPITAŃSKA
JACEK MAŚLANKIEWICZ

 

 NAGRODA ZARZĄDU PORTÓW MORSKICH SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA
ANNA TAUT

 

 NAGRODA  ZG ZAWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
PAULINA KARPOWICZ

 

 NAGRODA WYDAWNICTWA FORMAT
AGATA WOLNIEWICZ

 

 WYRÓŻNIENIE HONOROWE JURY
BEATA CEDRZYŃSKA

 

 

galeria północna WYSTAWA *** 25.FPMW *** WYSTAWA galeria północna

25.FPMW *** WYSTAWA galeria wschodnia *** 25.FPMW

25.FPMW *** WYSTAWA galeria przedmiotu *** 25.FPMW

25.FPMW *** WYSTAWA galeria gotycka *** 25.FPMW

25.FPMW *PROGRESJE * andrzej gieraga* galeria ZPAP-KIERAT I

Kiejstut Bereźnicki - Galeria PIRAMIDA - Książnica Pomorska

Katarzyna Szeszycka FILHARMONIA galeria poziom 4

N O M I N O W A N I - 25 . F P M W _ 2016 - N O M I N O W A N I

MACIEJ BERNHARDT
                                                                                                                                                                                             MONIKA CZARSKA
                                                                                                                                                                                          BEATA CEDRZYŃSKA
                                                                                                                                                                                               EWA CZERWIŃSKA-ROMANOWSKA 
                                                                                                                                                                                     TOMASZ KOŁODZIEJCZYK
                                                                                                                                                                                            MACIEJ ŁUBOWSKI
                                                                                                                                                                                          JACEK MAŚLANKIEWICZ
                                                                                                                                                                                                FILIP PRĘGOWSKI
                                                                                                                                                                                        NATALIA RYBKA
                                                                                                                                                                                             TOMASZ RYNDAK
                                                                                                                                                                                            SYLWIA SVOROVA-PAWEŁKOWICZ
                                                                                                                                                                                            ANNA TAUT
                                                                                                                                                                                              JERZY TOMALA
                                                                                                                                                                                           AGATA WOLNIEWICZ
                                                                                                                                                                                              MARCIN ZAWICKI

ARTYŚCI ZAKWALIFIKOWANI 25.FPMW 2016

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA I ETAPU JURY

25 FESTIWALU POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO

SZCZECIN 2016

 

W dniach 16 -17.07.2016 r. obradowało Jury kwalifikacyjne

25 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie

w składzie:

przewodniczący

prof. ANDRZEJ GIERAGA - artysta malarz, Łódź

 

prof. TERESA MISZKIN - artysta malarz, Gdańsk

 

prof. JACEK SZTUKA - artysta malarz, Częstochowa

 

MACIEJ MAZUREK - artysta malarz, krytyk sztuki, Poznań

 

RYSZARD KIEŁTYKA - artysta malarz, Szczecin

 

Dokonano przeglądu dokumentacji 1155 prac 295 autorów

zgłoszonych do 25.Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin 2016

 

Po wnikliwym przeglądzie i rzetelnej ocenie nadesłanych materiałów

oraz kierując się możliwościami ekspozycyjnymi,

do wystawy festiwalowej zakwalifikowano

192 prace 108 autorów.

 

Organizatorzy oraz członkowie Jury, gratulują zakwalifikowanym

oraz serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zgłoszenie swego udziału w Festiwalu

 

A R T Y Ś C I   Z A K W A L I F I K O W A N I   -   2 5.FPMW   2016

lp

nazwisko imię

 1.  

Adamek Jakub

 1.  

Ambroziak Piotr

 1.  

Apanańska Izabela

 1.  

Bator Andrzej

 1.  

Bernhardt Maciej

 1.  

Berus Witold

 1.  

Biełaniec Cyprian

 1.  

Blekiewicz Zbigniew

 1.  

Błażejewski Piotr

 1.  

Błażko Zofia

 1.  

Bociąga Jan

 1.  

Bonczar Renata

 1.  

Bukowski Piotr

 1.  

Bukowski Tomasz

 1.  

Cedrzyńska Beata

 1.  

Chrostek Zbigniew

 1.  

Ciepliński Roman

 1.  

Czarska Monika

 1.  

Czerwińska Romanowska Ewa

 1.  

Czuchnowska Katarzyna

 1.  

Daniec Magdalena

 1.  

Dobrzyniecka Kojder Małgorzata

 1.  

Drejas Kazimierz

 1.  

Dudek Joanna

 1.  

Eysymont Jarosław

 1.  

Fenikowski Adam

 1.  

Godowska Sylwia

 1.  

Grzegorzewski Piotr

 1.  

Jadczuk Aleksandra

 1.  

Jagiełło Bogusław

 1.  

Jaklewicz Karolina

 1.  

Jarzemska-Misztalska Bogna

 1.  

Jończyk Jacenty

 1.  

Józefowski Eugienusz

 1.  

Kaczor Anna

 1.  

Karpowicz Paulina

 1.  

Kaucz Joanna

 1.  

Kiesner Maria

 1.  

Kita Izabela

 1.  

Klonowski Kamil

 1.  

Kołodziejczyk Tomasz

 1.  

Konopacka Maria

 1.  

Kosin Juliusz

 1.  

Kowynia Dominika

 1.  

Kroplewski Benedykt

 1.  

Krysta Daniel

 1.  

Krzywak Sebastian

 1.  

Krzywiński Krzysztof

 1.  

Kula Szymon

 1.  

Kunikowska-Mikulska Marta

 1.  

Kuszaj Jolanta

 1.  

Kuszczak Sławomir

 1.  

Laskowska Magda

 1.  

Laskowski Henryk

 1.  

Laszenko Aleksander

 1.  

Lenart Marlena

 1.  

Lewandowski-Palle Paweł

 1.  

Łubowski Maciej

 1.  

Łukasik Jarosław

 1.  

Makieła-Organisty Katarzyna

 1.  

Malczewska-Bernhardt Maria

 1.  

Malik Jan Wojciech

 1.  

Maślankiewicz Agata

 1.  

Maślankiewicz Jacek

 1.  

Minor Michał

 1.  

Misiak Michał

 1.  

Mistak Tomasz

 1.  

Mlącki Dariusz

 1.  

Neubart Małgorzata

 1.  

Nosowicz Anna

 1.  

Paleczna Magdalena

 1.  

Pałys Joanna

 1.  

Pawełkowicz Sylwia

 1.  

Pieczyński Zbigniew

 1.  

Pieleszek Jakub

 1.  

Pieniek Aleksander

 1.  

Pilicidis Romualda

 1.  

Pręgowski Filip

 1.  

Promna Marlena

 1.  

Przyżycka Agata

 1.  

Radecki Grzegorz

 1.  

Rajska Izabela

 1.  

Reichstein Wawrzyniec

 1.  

Rolniak Tomasz

 1.  

Romanowska Milena

 1.  

Romańczuk Zbigniew

 1.  

Ruciak Sonia

 1.  

Rybka Natalia

 1.  

Rydelek Marcelina

 1.  

Ryndak Tomasz

 1.  

Słota Paweł

 1.  

Słuchocka Katarzyna

 1.  

Stabryła Sylwester

 1.  

Stępniak Rafał

 1.  

Szostak Natalia

 1.  

Szpener Monika

 1.  

Taut Anna

 1.  

Tomala Jerzy

 1.  

Trela Halina

 1.  

Trzcińska Joanna

 1.  

Wasyłyk Elżbieta

 1.  

Wolniewicz Agata

 1.  

Zaręba Paweł

 1.  

Zawicki Marcin

 1.  

Ząbroń Olga

 1.  

Żebrowski Leszek

 1.  

Żochowska Ewa

192 prace 108 autorów

 

KURATOR 25 FPMW SZCZECIN 2016

 artysta malarz

BARBARA WARZEŃSKA

25 FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO 2016

 

 

                        R E G U L A M I N   i   K A R T A   Z G  Ł O S Z E N I A

Pobierz plik: Regulamin 25 FPMW 2016

Format: pdf , 12.45 MB

25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego 2016

 

Nagrody 

Grand Prix - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  30 000 PLN 

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 10 000  PL 

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina  10 000 PLN

25

FESTIWAL POLSKIEGO MALARSTWA WSPÓŁCZESNEGO

SZCZECIN 2016

 

objęty honorowym patronatem

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Organizator

Związek Polskich Artystów Plastyków

Okręg Szczeciński

 

Współorganizator

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

 

Celem Festiwalu jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości malarskiej z lat 2014 - 2016.

Otwarta formuła umożliwia uwzględnienie różnorodnych tendencji w obszarze polskiego malarstwa współczesnego.REGULAMIN

 

1.

W Festiwalu mogą brać udział, profesjonalni artyści plastycy, absolwenci i dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz twórcy nie posiadający dyplomu wyższej uczelni plastycznej, obywatele polscy mieszkający w kraju i za granicą.

 

2.

Na Festiwal można zgłosić do 5 prac, wykonanych w dowolnej technice malarskiej, niedające  się powielić jako oryginały, z okresu ostatnich dwóch lat, będących własnością autora. Wymiar dłuższego boku obrazu nie może przekroczyć 150 cm.

Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane

 

3.

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu powinno zawierać: zdjęcia prac w zapisie elektronicznym na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIFF, 300dpi, CMYK, wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia z pełnym opisem prac: tytuł, wymiary, technika, rok powstania, cena,

ponadto zdjęcie autora, krótką notę biograficzną do 500 pkt, oraz dołączony dowód wpłaty 100 zł na konto organizatora:

 

Konto: Bank PKO SA O/SZCZECIN 12 1240 3826 1111 0010 2988 2383

włacający z zagranicy SWIFT: PKOPPLPW PL 12 1240 3826 1111 0010 2988 2383

 

Dowód wpłaty będzie warunkiem przyjęcia prac do konkursu.

Wpłaty zostaną przeznaczone na cele organizacyjne Festiwalu i nie podlegają zwrotowi, również w przypadku prac niezakwalifikowanych.

Nadsyłający prace i podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania także na stronie internetowej www.zpap.szczecin.pl


4.

Kwalifikacji prac do udziału w Festiwalu dokona jury na podstawie przesłanych zdjęć w formie elektronicznej. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

Kwalifikacja prac ma charakter dwustopniowy.

I etap: wybór prac na podstawie nadesłanej dokumentacji zapisanej cyfrowo,

II etap: nagradzanie prac na podstawie nadesłanych oryginałów.

Jury ma prawo zweryfikowania podjętych decyzji podjętych podczas I etapu obrad.

 

5.

Po II etapie decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

6.

Prace zakwalifikowane na wystawę muszą być przygotowane do ekspozycji:

posiadać: zawieszki, metryczkę identyfikacyjną umieszczoną na odwrocie pracy.

 

7.

Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w

opakowaniach umożliwiających wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej. Za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

8.

Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.

 

9.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, kaset video oraz filmów w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.

 

10.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz z reprodukcją jednej ze swoich prac oraz dokumentacją prac eksponowanych na wystawie festiwalowej

 

Terminy

 

Do dn. 10. 07. 2016 r.

Nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac (decyduje data stempla pocztowego)

 

Do dn. 30.07. 2016 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowej www.zpap.szczecin.pl


10.09 – 20.09.2016 r.

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres:

Biuro Organizacyjne 25 FPMW

Galeria ZPAP „Kierat I” ul. Koński Kierat 14, 70-563 Szczecin

(decyduje data stempla pocztowego)

 

 

 

12.10.2016 r. godz. 12.00

Uroczysta inauguracja 25 FPMW Szczecin 2016,

połączona z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród laureatom.

 

 

30.11. 2016 r.

Zakończenie wystawy, po której prace biorące udział w wystawie należy odebrać osobiście (czy też za okazaniem upoważnienia ) lub będą odesłane na koszt autora na adres podany w karcie zgłoszenia.  

Jury

 

Do jury organizatorzy powołują wybitnych artystów malarzy i krytyków sztuki.

 

Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:

16.07.2016 r. - I posiedzenie jury / kwalifikacja prac do udziału w wystawie /

09.10.2016 r. - II posiedzenie Jury / przyznanie nagród /

 

Nagrody

 

Grand Prix - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  30 000 PLN

 

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 10 000  PLN

 

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina  10 000 PLN

 

Nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków

 

Nagroda wydawnictwa o sztuce „ARTTAK”

 

przewidywane są wyróżnienia i nagrody fundowane

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród

 

 

Kontakt

 

Biuro Organizacyjne 24 FPMW

Galeria ZPAP „Kierat 1”

ul. Koński Kierat 14, 70-563 Szczecin

 

tel./fax 91 48 80 514, 91 43 36 899, kom.500 668 171

www.zpap.szczecin.pl

e-mail: biuro@zpap.szczecin.plKurator

 

art. mal. Barbara Warzeńska, tel. 606 877 011, 914 336 899

ZPAP Okręg Szczeciński ul. Koński Kierat 14
71-563 Szczecin